Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek zorgt voor ergonomische werkhouding

Een werkplekonderzoek is een inventarisatie van een individuele werkplek en werkomgeving. Het grote voordeel van een persoonlijke instructie en werkplekonderzoek is een professionele optimalisatie van iedere (beeldscherm-)werkplek. Een goede werkplekanalyse is dus zeker de moeite waard!!

Wij stellen ter plekke op locatie bij de klant het meubilair correct in en verzorgen een uitgebreide instructie met de Ergonomeasure op individueel of groepsniveau.

Uit het onderzoek volgen aanbevelingen. Ieder onderzoek wordt vooraf met de opdrachtgever doorgesproken zodat voor beide partijen de kaders helder en duidelijk zijn.

Ook flex- en produktiewerkplekken en thuiswerkplekken kunnen door ons onderzocht worden.

Veel klanten spreekt deze gecombineerde werkwijze aan omdat persoonlijke aandacht meer rendement oplevert.

Onderdelen van het onderzoek:

  • Toetsing werkhoogtes
  • Instellingen, afstellingen en opstellingen volgens
  • Ergonomische en wettelijke inzichten
  • Gebruikte hulpmiddelen
  • Omgevingsfactoren
  • Werkhouding en bewegingsgedrag
  • Noodzakelijke aanpassingen en advisering.

Kosten zijn beperkt
Indien u meerdere Ergonomeasures besteld in combinatie met een werkplekinstructie kunnen wij tegen zeer scherpe tarieven een aanbieding doen. De instructie wordt verzorgd door Hbo+ geschoolde docenten.

Voor een werkplekonderzoek belt u 0475-475532.

Vragenlijstonderzoek

Wilt u als werkgever een vragenlijstonderzoek voor het checken van de beeldschermwerkplek dan kunnen wij dit ook verzorgen middels een door ons ontwikkelde intelligente vragenlijst.